HERINNER JE BRON

Keesjan van der Klooster is een mysticus die doormiddel van zijn gave je direct het krachtveld en liefde van de Bron laat ervaren . Het Sanskriet, de oertaal van India, heeft een prachtige naam voor een ontmoeting in een goddelijk krachtveld. Dit noemen ze Darshan. Samen zijn in dit veld van liefde met Keesjan is een europese/westerse vorm van Darshan. In het Swahili wordt dit Umoja genoemd. Deze ontmoeting brengt mogelijk genezingen, uitlijningen, realisaties, transformaties en vooruitgang tot stand.


individuele sessies

31/08 - 14/09 - 28/09 - 12/10

2018

goes

Reserveer

Umoja’s Liefde,

GEEN WOORD, NAAM, GEDACHTE OF BEGRIP

ZAL HAAR HELEMAAL OMSCHRIJVEN.

HET WOORD DAT ER HET DICHTSTE BIJ KOMT IS
ONZE LEVENSKRACHT, DIE ONS STEUNT

OM DE VERBONDENHEID VAN ALLES TE HERKENNEN ALS
ÉÉN PULSEREND BEWUSTZIJN

WIJ ZIJN DAT BEWUSTZIJN,

Keesjan van der kloosterKeesjan van der klooster

VERLICHTENDE SESSIE 10 tot en met 13 mei 2018 Parducice Tsjechië

coming soon

HET GESCHENK VAN DE BRON

Jezelf laten verankeren in het Bron Bewustzijn, in je eigen Liefde ,en je Licht is een geschenk voor jezelf en de Wereld .De Darshans / Umoja’s Bron ontmoetingen zijn via een vaste minimale instap bijdrage en naar eigen inzicht en draagkracht of kosteloos voor ons allen beschikbaar.

UMOJA’S WORLD “ IN THE SPIRIT OF TOGETHERNESS”

“HET LIEFDEVOLLE, ZUIVERE EN BEKRACHTIGENDE BRONBEWUSTZIJN DAT WORDT DOORGEGEVEN, KENT GEEN LOGICA DIE DE MIND KAN BEVATTEN. HET RESONEERT RECHTSTREEKS MET DE WIJSHEID VAN JE FYSIEKE LICHAAM EN JE HART”

Doordat jij bewust aanwezig bent en het Bronbewustzijn rechtstreeks ontvangt, zul je op authentieke wijze afgestemd raken op de vibraties van het universele bewustzijn. Met precies datgene wat nodig is voor jouw spirituele evolutie. Daar hoef je niet hard voor te werken, dat gaat vanzelf. En hierdoor kun je de harmonie van je ziel ervaren en herinneren. Dit zal zich stapsgewijs gaan manifesteren in de inspiratie en expressie van wie je in wezen bent.Daarbij geldt dat het ervaren en de uitwerking van het Bronbewustzijn ofwel ‘Umoja’ voor iedereen elke keer anders is. Meestal is niet in woorden uit te drukken wat je precies hebt mogen ervaren; wél dat het een unieke ervaring is die tijdloos na zal werken.

HET VERLICHTEND BRONBEWUSTZIJN WORDT GEDEELD EN OVERGEBRACHT TIJDENS VERSCHILLENDE BRON ONTMOETINGEN / DARSHANS

Image

Jouw bijdrage

Umoja World hanteert voor de in eigen beheer gefaciliteerde bijeenkomsten een minimale instapbijdrage: een vaststaand bedrag waarmee u kunt deelnemen aan een bijeenkomst van Keesjan. Met deze bijdrage betalen wij de zaalhuur, reiskosten, overnachtingen, vertaaldiensten, promotie en overige kosten die we als team moeten maken om alles optimaal te kunnen organiseren. Van de inkomsten die overblijven na aftrek van alle kosten gaat een percentage naar een goed doel. Iedere bijdrage is van harte welkom.

Doneer
Agenda

ONZE MINIMA REGELING

Mensen met een minimuminkomen die graag naar één van de Verlichtende Sessies willen komen, kunnen middels een loterij toch voor deelname in aanmerking komen. Mocht het op dit moment zo zijn dat u de minimale instapbijdrage niet kunt voldoen dan kunt u via het contact formulier contact met ons zoeken. Keesjan zal uit al deze aanmeldingen voor de minimaregeling lootjes trekken. Mocht het zo zijn dat u geloot wordt dan wordt u, een week voordat de bijeenkomst plaatsvindt, op de hoogte gebracht.

UMOJA'S MINIMA REGELINGcontact
Image