Algemene voorwaarden

Wilt u alstublieft voordat u naar uw Bron Ontmoeting komt en of vandaag de inschrijving regelt goed de algemene voorwaarden lezen?

Bij deelname aan een Bron ontmoeting gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

ALGEMEEN

 • De Bron ontmoeting (groepsbijeenkomst of individuele sessie) vindt plaats op het afgesproken tijdstip en de vooraf aangeven locatie.
 • Lees voordat de Bron ontmoeting plaatsvindt de handleiding- en aanwijzingen van de betreffende Bron ontmoeting, beschikbaar in pdf bestand op de website www.umojaworld.eu of toegezonden per email na uw betaling.
 • Een half uur voordat de Umoja’s Bron Ontmoeting begint gaat de zaal open.Met respect voor de deelnemer zelf en de andere deelnemers is het belangrijk dat er een ruime veilige aankomst en vertrek tijd is, voor en na de bron ontmoeting.
 • Wij starten op tijd, te laat komen kan betekenen dat je eventueel niet meer naar binnen kunt. Er vindt dan geen restitutie van betaling plaats.
 • Om een veilige atmosfeer te verschaffen tijdens een Bron ontmoeting is het noodzakelijk dat persoonlijke ervaringen van deelnemers in vertouwen kunnen worden gedeeld. Bij deelname aan een Bron ontmoeting wordt u geacht deze vertrouwelijkheid te respecteren.

AANMELDING, BETALING EN ANNULERING

 • U meldt zich aan voor een Bron ontmoeting bij voorkeur via onze website middels het boekingssysteem. Indien u hierbij problemen ondervindt kunt u met ons contact opnemen via het onderdeel ´contact´op de website.
 • Uw persoonsgegevens worden ten behoeve van uw aanmelding opgeslagen en gebruikt en vertrouwelijk behandeld. Hiervoor zijn alleen de voor de verwerking noodzakelijke inputs als verplichte velden aangegeven (uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, onderwerp, mededelingstekst. Een doorgifte van uw gegevens aan derden vindt niet plaats. Uw gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van een nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrief.
 • Voor elke Bron ontmoeting geldt dat voorafgaande betaling vereist is.
 • Uw betaling kunt u direct online via uw eigen bank regelen voor alle groepsbijeenkomsten .
 • Voor individuele sessies geldt: betaal direct online via uw eigen bank of kijk bij de praktische informatie op de website of contante betaling direct voldaan dient te worden op de aangeven locatie.
 • Indien betaling van een Bron ontmoeting op basis van een factuur plaatsvindt, bent u verplicht binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.
 • Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een Bron ontmoeting  / of individuele sessie, dan verzoeken wij u om graag minstens 24 uur van tevoren per email deze Bron ontmoeting af te zeggen.
 • De volledige bijdrage van uw Bron ontmoeting of individuele sessie, wordt altijd in rekening gebracht
 • Wij behouden ons het recht voor om een Bron ontmoeting in geval van persoonlijke omstandigheden, en door overmacht, te annuleren . Restitutie of alternatief wordt door ons aangeboden.

GEBRUIK BEELDMATERIAAL

 • Beeldmateriaal: Er kunnen bij sommige Bron ontmoetingen foto’s en filmmateriaal worden gemaakt. De opnames van beelden zijn vanaf het moment van opname eigendom van Umoja World – Keesjan van der Klooster gevestigd te Goes. Kijk bij de praktische informatie of dit bij deze Bronontmoeting kan plaats vinden. Indien u niet wenst dat er beeldmateriaal van u gemaakt wordt, dan verzoeken wij dit voor aanvang van de Bron ontmoeting te melden aan het Umoja team. Zonder een dergelijke melding gaat u, bij deelname aan de Bron ontmoeting, ermee akkoord dat er beeldmateriaal van u gemaakt en gebruikt kan worden voor promotie / informatieve doeleinden.

PROCLAIMER

Raadpleeg in geval van ziekte altijd een deskundige in de reguliere gezondheidszorg. Mijn werkwijze is geen vervanging voor medische of psychiatrische behandeling maar een aanvulling. Ik behoud mij het recht voor om het geven van een Bronontmoeting te weigeren.  Ik bied geen wondermiddelen en ben geen onderdeel van een religieuze sekte. Ik socialiseer niet met mijn cliënten.  Onze activiteiten zijn niet gericht op het onderhouden van zakelijke of vriendschappelijke relaties.
Umoja World – Keesjan van der Klooster, gevestigd te Goes.

PRIVACY STATEMENT

Dit is het Privacy en Cookie Statement van Umoja World – Keesjan van der Klooster, gevestigd te Goes. Umoja World – Keesjan van der Klooster respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u er mee akkoord dat Umoja World – Keesjan van der Klooster uw gegevens overeenkomstig dit Privacy en Cookie Statement gebruikt.

BEZOEKEN VAN DE WEBSITE

Bij een bezoek aan onze website zendt uw internetbrowser om technische redenen automatisch gegevens naar onze webserver. Hierbij gaat het onder andere om datum en tijdstip van het bezoek, URL van de verwijzende website, opgeroepen bestand, hoeveelheid verzonden gegevens, type en versie van de browser, besturingssysteem en uw IP-adres.

Deze gegevens worden apart van andere gegevens opgeslagen die u in het kader van het gebruik van onze aanbieding invoert. Een koppeling van deze gegevens aan een bepaalde persoon is voor ons niet mogelijk.

Hiervoor worden zogenaamde cookies gebruikt. Een cookie kenmerkt de informatie die een webserver naar een browser stuurt, welke de browser weer bij een later bezoek naar dezelfde webserver terugstuurt (zogenaamde ‘browser- of sessie-cookie’). Met behulp van cookies is het mogelijk om informatie tussen websitebezoeken op te slaan. Cookies maken het voor een (onlineshop-)server mogelijk om de browser van de bezoeker en hierdoor de bezoeker zelf te herkennen c.q. gedurende een sessie herkend te blijven.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde ‘sessie-cookies’. Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist.
Een cookie kan alleen informatie bevatten die de aanbieder van de website zelf naar de gebruiker stuurt; privégegevens van de gebruiker kunnen hiermee niet worden uitgelezen. Gelieve tevens in acht te nemen dat cookies alleen door de maker van de cookies weer kunnen worden opgeroepen. Dit wil zeggen dat geen andere online aanbieders deze cookies kunnen uitlezen.

Jouw bijdrage

Een onderdeel van de Umoja’s Bron ontmoetingen waar Keesjan heel bewust voor kiest, is om jouw bijdrage naar eigen inzicht in te vullen of als je het niet kunt betalen om welke reden dan ook, toch het geschenk van de Bron eventueel kosteloos kunt ontvangen. Van de bijdrages van iedereen die deelneemt aan de Darshans wordt elk jaar een bepaald percentage van de inkomsten door gegeven aan goede doelen waarvan Keesjan intuïtief voelt dat ze belangrijk zijn. Of er worden locaties uitgezocht waar volwassen of kinderen een bezoek en de energie van Keesjan kunnen meemaken.

Doneer
Image
Image

Keesjan in jouw woonplaats

Keesjan vindt het fijn om zoveel mogelijk plaatsen en mensen te bezoeken en daar het Universele licht van Liefde in ons bewustzijn te verspreiden en te verankeren. Wanneer je geïnteresseerd bent in het organiseren van een Umoja Bron Ontmoeting met Keesjan in je eigen woonplaats, of in een stad in de buurt of in het land waar je woont, stuur dan een bericht via het contactformulier.

contact