SESSIE VAN VERSTILLING

Tijdens deze Bronontmoeting ga je in de verstilling. Er kunnen mogelijk gedachtes zijn, misschien hoor je geluiden, ruik je geuren of worden andere zintuigen verhelderend in jezelf in werking gezet. Of je wordt je bewust van een mechanisme dat je afleidt van de essentie die je in wezen bent. Dat is allemaal oké tijdens deze sessie, want alleen al dit bewust te worden is een onderdeel van verstilling.

WARE STILTE GAAT VOORBIJ DE WOORDEN, OVER STILTE KAN NIET GESPROKEN WORDEN DAT KUN JE ALLEEN ERVAREN.


De sessie van verstilling vindt zittend plaats in een groep en verloopt in absolute stilte zonder interactie met de andere deelnemers. Er wordt totaal niet gesproken tijdens deze sessie, ook niet door Keesjan. Je hoeft je alleen maar op jezelf te richten. De rest gaat vanzelf. Iedereen in de groep ontvangt hetzelfde. Wanneer je het liefdevolle Umoja Bronbewustzijn tijdens deze sessie van verstilling ontvangt kun je mogelijk gaan ervaren dat volmaakte stilte is dat je ziel verbonden is met de materie en je persoonlijke levensdoelen. Dat het Bronbewustzijn je verstand c.q. denkvermogen op één lijn zal brengen met je zuivere kern die vanuit innerlijke waarheid fysiek handelt. Om deze innerlijke stabiliteit en gezonde levendige stilte te herontdekken dienen we bewust te worden van onze zintuigen zodat deze wijd open zijn. Geopenbaard in een staat van luisteren, zien, voelen en proeven. En dat we al onze ervaringen die het leven ons brengt kunnen gaan verwelkomen. Zo kan vanuit deze natuurlijke en vanzelfsprekende eenheidservaring de werkzame stille kracht van leven weer waargenomen worden die eigenlijk niet te benoemen valt en alleen maar kan worden ervaren.

De aard van Bronbewustzijn is verandering en beweging ervaren, elke innerlijke of uiterlijke ervaring verandert; alles is continu in beweging.

In iedere Bronontmoeting wordt jouw eigen Goddelijk Bronbewustzijn aangeraakt en die gaat voor jou aan het werk. Deze verlichtende stroom Bronbewustzijn zal ook tijdens de sessie van verstilling lagen vanuit de diepte van je ziel laten oplichten en geconditioneerde, vastzittende lagen de aankomende tijd laten smelten, waardoor er ruimte in jou komt om het universele bewustzijn te omarmen. Er komt mogelijk een innerlijke stabiliteit. Omdat je door krijgt dat alles en de aard van dat alles ervaren is. En dat elke innerlijke of uiterlijke ervaring verandert; alles is continu in beweging. De aard van Bronbewustzijn is verandering en beweging ervaren. Je wordt je meer bewust van wie wij in ons wezen zijn en hoe alles met elkaar is verbonden. De ervaringen en uitwerkingen verschillen van persoon tot persoon en ook van sessie tot sessie. Dat wat je ontvangt is niet in woorden uit te drukken en is voor iedereen een individuele en unieke ervaring die tijdloos na zal werken in je dagelijks leven. Vertrouw erop dat alles wat tijdens en na de sessie gebeurt onderdeel is van jouw ontwikkeling en van jouw bestemming.

KEESJAN OVER DE SESSIE VAN VERSTILLING

“Ontvang in stilte zonder woorden, het werk dat ik mag doen voor jou. Dat wat als een stille waterval over je wordt uitgestort, zal krachtiger in je gaan stromen als ik niet spreek. Zo zal en kan God zijn liefdevolle onvoorwaardelijke dienstbaarheid kenbaar maken in je hart / in je eigen Goddelijke zelf door voorbij de kracht van woorden te gaan. Woorden zijn de taal van het dualisme. Met het gebruik van woorden begint voor ons de wereld van de dualiteit,”

Andere Bronontmoetingen met Keesjan

“WEES MAAR STIL ANDERE JIJ, ONTSPAN ER MAAR IN WAT ER OOK GEBEURT, STOP MET STRIJDEN TEGEN WAT IS. EN DOOR HET TOESTAAN VAN DAT ALLES ONTVOUWT DE LIEFDE VANZELF. IN DAT NU VERDWIJNEN VRAGEN EN VERDWIJNEN ANTWOORDEN. LIEFDE IS VOORBIJ HET GECONDITIONEERDE SPEL VAN VRAAG EN ANTWOORD, ANTWOORD EN VRAAG. DE DENKENDE MIND ZAL TOCH NOOIT BEVREDIGD WORDEN. WEES MAAR STIL NU EN RUST.

Keesjan van der Klooster

Jouw bijdrage

Een onderdeel van de Umoja’s Bron ontmoetingen waar Keesjan heel bewust voor kiest, is om jouw bijdrage naar eigen inzicht in te vullen of als je het niet kunt betalen om welke reden dan ook, toch het geschenk van de Bron eventueel kosteloos kunt ontvangen. Van de bijdrages van iedereen die deelneemt aan de Darshans wordt elk jaar een bepaald percentage van de inkomsten door gegeven aan goede doelen waarvan Keesjan intuïtief voelt dat ze belangrijk zijn. Of er worden locaties uitgezocht waar volwassen of kinderen een bezoek en de energie van Keesjan kunnen meemaken.

Doneer
Image
Image

Keesjan in jouw woonplaats

Keesjan vindt het fijn om zoveel mogelijk plaatsen en mensen te bezoeken en daar het Universele licht van Liefde in ons bewustzijn te verspreiden en te verankeren. Wanneer je geïnteresseerd bent in het organiseren van een Umoja Bron Ontmoeting met Keesjan in je eigen woonplaats, of in een stad in de buurt of in het land waar je woont, stuur dan een bericht via het contactformulier.

contact